Anunțuri publice

Procedură operațională

2019-08-30 19:51:39

privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor principale restante la 31 decembrie 2018 a debitorilor persoane fizice, persoane juridice și entități fără personalitate juridică, la bugetul local al UAT Pogoanele


Măsuri în zona de supraveghere a focarelor de PPA

2019-08-30 19:46:59

Urmare confirmării oficiale a bolii “Pesta Porcina Africana “ în perioada iulie – august 2019 în mai multe exploatatii nonprofesionale din satul Căldărăști, oraș Pogoanele județul Buzău, s-au intreprins următoarele măsuri: ucidere si dezinfectie a animelelor depistate bolnave și se propune/instituie zonele de protective si supraveghere, precum și măsuri specifice.


Anunt - Diminuare suprafete teren

2019-07-31 16:43:06

PRIMĂRIA ORAȘULUI POGOANELE ANUNȚĂ CĂ ÎN URMA EFECTUĂRII MĂSURATORILOR CADASTRALE S-A CONSTATAT DIFERENȚE ÎNTRE SUMA CUMULATĂ A TITLURILOR DE PROPRIETATE ȘI TERENUL EXISTENT ÎN TARLALELE 68, 69 ȘI 89.


Anunt - Proiect Impozite si Taxe locale 2020

2019-04-23 10:43:21

Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor și impozitelor locale, a nivelului valorilor impozabile a altor taxe și cuantumuri ale chiriilor pentru anul fiscal 2020


Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral - Alegeri Parlamentul European

2019-04-22 18:45:29

Dispozitia 201/2019 Privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral, pentru alegerile din data de 26 mai 2019


Stabilirea, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare - Alegeri Parlamentul European

2019-04-22 18:43:28

Dispozitia 200/2019 Privind stabilirea, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din orașul Pogoanele, pentru alegerile din data de 26 mai 2019


Instiintari de plata - Persoane fizice si juridice - 18.04.2019

2019-04-18 22:28:04


Decizia nr. 4/20.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 15:05:51

privind repartizarea, pe UAT-uri, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și Municipiului București


Decizia nr. 3/19.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 15:02:52

privind repartizarea, pe UAT-uri, pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale


Informare privind modificarile intervenite in activitatea de eliberare a apostilei

2019-03-01 20:58:01

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

Mai multe detalii la adresa - https://bz.prefectura.mai.gov.ro


Plan de masuri pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa 2018-2019

2019-01-31 14:11:05


Comments are closed.