Proiect de hotarare

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 18 noiembrie 2019 cu reluare in 19 noiembrie 2019

Citeste mai mult

Proiect de hotarare

privind aprobarea primirii comunelor Cănești, Țintești și Bălăceanu în calitate de membri asociați și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orașul Pogoanele este membru asociat

Citeste mai mult