ANUNȚ PUBLIC

ÎNCEPÂND CU LUNA AUGUST 2021 DEȘEURILE RECICLABILE (SACII GALBENI) SE VOR RIDICA DE DOUĂ ORI PE LUNĂ, RESPECTIV A DOUA ȘI A PATRA JOI A FIECĂREI LUNI.