Dezbatere publica – Proiect atribuirea de denumiri unor străzi din orașul Pogoanele și orașul Pogoanele, sat Căldărăști

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:


Fișiere atașate: