Informatii utile referitor la acte de calamitate ( seceta, incendiu, etc)

10.6 FORŢA MAJORĂ ŞI CIRCUMSTANŢELE EXCEPŢIONALE

Dovezi relevante necesare a fi prezentate de solicitant la APIA:

c) În cazul catastrofei naturale grave:

– procesul verbal de constatare a calamităţii eliberat de Primărie/ procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei, după caz. 

Fermierii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional prezintă la A.P.I.A. doar Înştiinţarea. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi Înştiinţarea), A.P.I.A. ia în considerare cazul de forţă majoră/circumstanţe excepţionale.

Fermierii care au suferit calamităţi ale culturilor din cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ, inundaţii, secetă, tornade, etc.) pentru care nu există un act normativ naţional, prezintă ca documente doveditoare, alături de Înştiinţare şi procesul verbal de constatare a calamităţii eliberat de Primărie.


Fișiere atașate: