Anunt – Strategie tarifare

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, aducem la cunoștință publică următoarele proiecte de hotărâri ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al orașului Pogoanele, într-o ședință ulterioară:

1. Proiect privind  aprobarea Strategiei de tarifarea Companiei de Apa SA Buzau și mandatarea reprezentantului UAT Pogoanele să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” aprobarea Strategiei de tarifare.

Citeste mai mult

Procedură operațională

privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor principale restante la 31 decembrie 2018 a debitorilor persoane fizice, persoane juridice și entități fără personalitate juridică, la bugetul local al UAT Pogoanele

Citeste mai mult

Măsuri în zona de supraveghere a focarelor de PPA

Urmare confirmării oficiale a bolii “Pesta Porcina Africana “ în perioada iulie – august 2019 în mai multe exploatatii nonprofesionale din satul Căldărăști, oraș Pogoanele județul Buzău, s-au intreprins următoarele măsuri: ucidere si dezinfectie a animelelor depistate bolnave și se propune/instituie zonele de protective si supraveghere, precum și măsuri specifice.

Citeste mai mult