Anunt concurs – 2 functii publice

Primăria Orașului Pogoanele, Județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante:
1. consilier achiziții publice I gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului de management proiecte cu finanțare internațională – investiții și achiziții publice.
Condiții specifice – studii universitare de licență în domeniile informatică sau agronomie, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
Proba scrisă va avea loc în data de 08 ianuarie 2020, ora 0900, la sediul Primăriei Orașului Pogoanele.
2. inspector I gradul profesional debutant în cadrul Biroului de asistență socială și autoritate tutelară.
Condiții specifice-studii universitare de licență în domeniile: științe administrative, drept sau asistență socială, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
Proba scrisă va avea loc în data de 08 ianuarie 2020, ora 1300, la sediul Primăriei Orașului Pogoanele.
Dosarele de concurs se vor depune în perioada 05.12.2019 – 24.12.2019.
Selectarea dosarelor se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Persoana de contact: Pășcălău Amelia, inspector gradul profesional superior în cadrul Compartimentului de resurse umane – telefon: 0238552123.