Anunt concurs – Inspector debutant – Serviciul de Evidență a Persoanelor și Starea civilă

,,Primăria Orașului Pogoanele, Județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector gradul profesional debutant in cadrul Serviciului Public de Evidență a Persoanelor.
Condiții de desfășurare a concursului :
– publicarea concursului: 24 decembrie 2019;
– depunerea dosarelor se poate face in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunțului;
– selectarea dosarelor va avea loc in termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– depunerea contestațiilor – candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor:
– soluționarea contestațiilor – in termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
– proba scrisa se va desfășura la data de 27 ianuarie 2020, începând cu ora 1000 ;
– candidații declarați admiși la proba scrisă, se vor prezenta la proba interviului organizat în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Nota : toate probele se vor desfășura la sediul Primăriei Orașului Pogoanele.
Condiții de participare la concurs :
1. Condiții generale : – conform art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
2. Condiții specifice :-studii universitare de licență în domeniile: drept, științe administrative, agronomie, informatică, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă..
3. Acte necesare înscrierii la concurs:
– conf. art.49 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicata cu modificările si completările ulterioare.
Persoana de contact : Pășcălău Amelia, inspector I gradul profesional superior în cadrul Compartimentului de resurse umane-telefon: 0238552123.