Convocare sedinta de indata Consiliul local Pogoanele – 07.11.2017

In conformitate cu prevederile art. 39 alin.1, 3 si 5 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunteti convocat in sedinta de indata a Consiliului local Pogoanele, in data de 07.11.2017, orele 15.00