Convocare sedinta de indata Consiliul local Pogoanele – 14.06.2019

În conformitate cu prevederile art. 39 alin.1, 3 si 5 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare, sunteți convocat în ședința de îndată a Consiliului local Pogoanele, în data de 14.06.2019, orele 10.00