Convocare sedinta extraordinara Consiliul local Pogoanele – 11.10.2019

În conformitate cu prevederile art. 134 din OUG 57/2019 privind Codul Adrmistrativ, sunteți convocat în ședința extraordinară a Consiliului local Pogoanele, în data de 11.10.2019, orele 9.00