Convocare sedinta ordinara Consiliul local Pogoanele – 29.05.2019

În conformitate cu prevederile art. 39 alin.1, 3 și 5 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunteți convocat în ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele, în data de 29.05.2019, orele 12.00