Dispozitia 102/2024

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Jarcău Elena asistent personal gradația 4