Dispozitia 107/2024

privind Acordarea gradației corespunzătoare și stabilirea salariului de bază d-nei Marin Cristina asistent personal gradația 2