Dispozitia 112/2022

privind Preluare prin transfer a d-nei Tănase Ana-Maria de la Instituția Prefectului – jud. Buzău și numirea în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior gradația 3 la Serviciul de urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții din aparatul de specialitate al primarului orașului Pogoanele