Dispozitia 122/2024

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Vlad Tincuța asistent personal gradația 5