Dispozitia 17/2023

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Beșleagă Mariana, inspector clasa I, gradul profesional superior, gradația 5