Dispozitia 194/2022

privind Recalcularea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social acordat conform Legii nr.416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modoficările și completările ulterioare, datorită modificării ISR