Dispozitia 195/2022

privind Recalcularea cuantumului Alocației pentru susținerea familiei acordată conform Legii nr,277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, datorită modificării valorii ISR