Dispozitia 2/2022

privind Privind recuperarea sumei de 160 lei acordată d-lui Văsâi Marian domiciliat în orașul Pogoanele, sat Căldărăști, cu titlu de ajutor de încălzire