Dispozitia 20/2023

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Pășcălău Amelia, inspector clasa I, gradul profesional superior, gradația 5