Dispozitia 201/2022

privind Stabilirea comisiei de predare primire a bunurilor din patrimoniul public și privat al UAT Pogoanele