Dispozitia 202/2022

privind Stabilirea comisiei de predare primire a inventarului arhivei UAT Pogoanele