Dispozitia 222/2021

privind Desemnarea d-nei Pășcălău Amelia pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute în fișa de post aferente funcțiilor publice vacante de referent și consilier din cadrul compartimentului contabilitate și buget

Bookmark the permalink.
Inapoi