Dispozitia 23/2024

privind Stabilirea salariului de bază al d-lui Cotruță Valentino-Adrian Secretar general al orașului Pogoanele