Dispozitia 244/2022

privind Desemnarea d-nei Pășcălău Amelia pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiilor de interese