Dispozitia 25/2022

privind Stabilirea salariului de bază d-nei Cătălin Ileana – asistent personal gradația 3