Dispozitia 254/2022

privind Recuperarea sumei de 160 lei acordată d-nei Mureșan Gina domiciliată în orașul Pogoanele, cu titlu de ajutor de încălzire