Dispozitia 26/2022

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Curte Drăguța -asistent personal gradația 5