Dispozitia 267/2022

privind Recuperarea sumei de 640 lei acordată d-nei Mușat Delia Cristina, domiciliată în orașul Pogoanele, cu titlu de ajutor de încălzire