Dispozitia 273/2022

privind Delegarea calității de reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”