Dispozitia 276/2022

privind Autorizarea d-nei Manea Elena să îl asiste pe Manea Virgil la încheiereaunor acte notariale