Dispozitia 28/2022

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Curte Marcela -asistent personal gradația 5