Dispozitia 304/2023

privind Acordare gradație corespunzătoare tranșei de vechime d-nei Tocileanu Cristina-Nicoleta, consilier clasa I, gradul profesional superio, gradația 3