Dispozitia 31/2022

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Hampu Ana -asistent personal gradația 2