Dispozitia 32/2022

privind Acordarea gradației corespunzătoare d-nei Jarcău Elena și stabilirea salariului de bază