Dispozitia 34/2022

privind Acordarea gradației corespunzătoare d-nei Manea Elena și stabilirea salariului de bază