Dispozitia 38/2022

privind Acordarea gradației corespunzătoare d-nei Onea Elena și stabilirea salariului de bază