Dispozitia 408/2023

privind Stabilirea dreptului la ajutor social și a cuantumuluiacestuia pentru familia d-nei Anton Tanța