Dispozitia 42/2022

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Urse Nuța – asistent personal gradația 3