Dispozitia 44/2022

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Vlad Tincuța – asistent personal gradația 5