Dispozitia 443/2022

privind Stabilirea dreptului la ajutor social și a cuantumului acestuia pentru familia d-lui Ticea Constantin