Dispozitia 445/2023

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Burloi Manuela, referent clasa III, grad asistent, gradația 5