Dispozitia 45/2022

privind Acordarea gradației corespunzătoare d-nei Marin Cristina și stabilirea salariului de bază