Dispozitia 452/2023

privind Stabilirea salariului de bază al d-lui Radu Nicolae Loredan, inspector clasa I, grad asistent, gradația 2