Dispozitia 46/2022

privind Acordarea gradației corespunzătoare d-nei Chioveanu Mădălina și stabilirea salariului de bază