Dispozitia 47/2022

privind Acordarea gradației corespunzătoare d-nei Dan Rodica și stabilirea salariului de bază