Dispozitia 49/2022

privind Acordarea gradației corespunzătoare d-nei Ichim Elena și stabilirea salariului de bază