Dispozitia 495/2022

privind Stabilirea dreptului la ajutor social și a cuantumului acestuia pentru familia d-nei Alecu Elena