Dispozitia 50/2022

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Mihai Claudia – asistent personal